Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Khóa Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Khóa học Tiếng Anh trong Doanh nghiệp dành cho các bạn đang hoặc mong muốn, chuẩn bị làm việc trong các công ty nước ngoài.
Thời lượng: 54 giờ
Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ được trang bị các kỹ năng sau: Kỹ năng phát âm, thuyết trình, viết email, trao đổi qua điện thoại, hội họp, đàm phán, trình bày và giải quyết vấn đề, công việc và giải trí…

Giảng viên:

Thầy Alexander Nelson - Nguyên Giám đốc đào tạo tập đoàn Samsung Hàn Quốc- Chuyên gia Giảng dạy Anh ngữ cho Doanh nghiệp.
Cô Lê Hà Ny – Tốt nghiệp Thạc sỹ hạng ưu về ngôn ngữ Anh.
Thầy Nguyễn Văn Tập - Nguyên giám đốc Trung tâm dịch thuật Quảng Ngãi

Đăng ký học TẠI ĐÂY hoặc qua điện thoại 0255 6 505 999- hotline: 0918266402 hoặc đến trực tiếp Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ngãi

Nội dung khóa học


No.

Main Content

Description

Time


1

Formal & informal introduction
Greeting/name/company/job/position/ major/experience/ contact/ hobby
Week 1


2

Work & Leisure
Describe daily routine and work activities/ Entertainment/...

Ngoại Ngữ Quảng Ngãi Ngoại Ngữ Quảng Ngãi 1,579 xem

Tiếng Anh Doanh Nghiệp Cơ Bản

Tiếng Anh Doanh Nghiệp Cơ Bản

Ngoại Ngữ Quảng Ngãi Ngoại Ngữ Quảng Ngãi 883 xem

Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 39 Trà Bồng Khởi Nghĩa, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
  • SĐT: 0255 6505 999
  • HOTLINE: 0918 266 402

Điều hướng nhanh

Menu người dùng

Top