Viết

Hãy luyện viết mỗi ngày Hãy dành ra ít nhất 30 phút trong ngày để luyện viết tiếng Anh và phải tuân thủ đúng thời gian học đã định sẵn. Có như thế, dần dần việc viết tiếng Anh của bạn sẽ trở thành thói quen, một môn giải trí, … vô cùng thú vị. Nếu bạn học viết chỉ trên sách vở, lý thuyết bằng cách học thuộc từ vựng, cấu trúc câu rồi suy diễn, tưởng tượng trong đầu ra những câu văn, lời thoại thì hoàn toàn không tác dụng. Mà điều bạn cần là...
Trả lời
0
Lượt xem
1K

Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 39 Trà Bồng Khởi Nghĩa, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
  • SĐT: 0255 6505 999
  • HOTLINE: 0918 266 402

Điều hướng nhanh

Menu người dùng

Top