Khóa Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Khóa học Tiếng Anh trong Doanh nghiệp dành cho các bạn đang hoặc mong muốn, chuẩn bị làm việc trong các công ty nước ngoài.
Thời lượng: 54 giờ
Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ được trang bị các kỹ năng sau: Kỹ năng phát âm, thuyết trình, viết email, trao đổi qua điện thoại, hội họp, đàm phán, trình bày và giải quyết vấn đề, công việc và giải trí…
93
Giảng viên:
  • Thầy Alexander Nelson - Nguyên Giám đốc đào tạo tập đoàn Samsung Hàn Quốc- Chuyên gia Giảng dạy Anh ngữ cho Doanh nghiệp.
  • Cô Lê Hà Ny – Tốt nghiệp Thạc sỹ hạng ưu về ngôn ngữ Anh.
  • Thầy Nguyễn Văn Tập - Nguyên giám đốc Trung tâm dịch thuật Quảng Ngãi
Đăng ký học TẠI ĐÂY hoặc qua điện thoại 0255 6 505 999- hotline: 0918266402 hoặc đến trực tiếp Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ngãi

Nội dung khóa học
No.
Main Content
Description
Time
1​
Formal & informal introductionGreeting/name/company/job/position/ major/experience/ contact/ hobbyWeek 1
2​
Work & LeisureDescribe daily routine and work activities/ Entertainment/ State a problem at workWeek 2
3​
ProblemState the problem at workWeek 3
4​
Talk on the phoneMaking a call/ asking for someone/ giving reason for calling/ taking message/leaving message/ asking for information/ ending the callWeek 4
5​
At the airport/ restaurant/ hotelBooking/ checking/ asking for a service/ making a complaintWeek 5
7​
First half course ExamWeek 6
8​
MeetingLeading a meeting/ Making advice and suggestion/ Clarification/ Asking for more feedback/ correcting or confirm the information/ writing an email to make a suggestionWeek 7
9​
PresentationOpening the presentation (welcome audience/ introduction/ introduce topic)/ sating the purposes/ structuring/ conclusionWeek 8
10​
Small talk in businessSkills/ experience/ interests/ future plan/ cultureWeek 9
11​
Review the second half courseWeek 10
12​
Review the whole courseWeek 11
13​
Final ExamWeek 12
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 39 Trà Bồng Khởi Nghĩa, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
  • SĐT: 0255 6505 999
  • HOTLINE: 0918 266 402

Điều hướng nhanh

Menu người dùng

Top