Sứ Mệnh - Tầm Nhìn

Sứ Mệnh
Với sự nhiệt tình và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ làm việc với kỹ năng và sự cống hiến:
Truyền bá giáo dục ngoại ngữ chất lượng cao nhất đến số lượng lớn nhất;
Truyền cảm hứng cho sự phát triển cá nhân;
Thúc đẩy nỗ lực và kỹ năng làm việc đội, nhóm;
Duy trì và phát huy các giá trị cá nhân và cộng đồng mạnh mẽ.

Tầm Nhìn
Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ngãi thúc đẩy việc sử dụng các kỹ năng và kiến thức ngoại ngữ:

Để xây dựng sự mạnh mẽ và sáng tạo của từng cá nhân;
Để khai thác sự thay đổi nhanh chóng và thách thức trong môi trường quốc tế;
Giúp sinh viên biết về bản thân và thế giới của họ tốt hơn.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 39 Trà Bồng Khởi Nghĩa, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
  • SĐT: 0255 6505 999
  • HOTLINE: 0918 266 402

Điều hướng nhanh

Menu người dùng

Top